Brabant Museum Bus
Brabantse museumbussen

Onze organisatie

BMB

De Stichting Brabant Museum Bus (BMB) is opgericht in 2022 met als doel het in showroomstaat en rijklaar brengen van stads- streek- en touringcarbussen met een Brabantse signatuur.


Als Stichting hebben we uiteraard geen winstoogmerk. Via giften, sponsoring, museale rondritten, Open Dagen en niet-commerciële busverhuur proberen we de kosten voor brandstof, onderhoud & reparatie, stalling, verzekering etc. zoveel mogelijk af te dekken. Een gezonde financiële buffer helpt ons mindere tijden (zoals de coronajaren) te overbruggen of wellicht ons wagenpark verder uit te bouwen of andere dromen te verwezenlijken (zie verderop welke dat zijn).

Kamer van Koophandel: 86 4747 15. RSIN nummer: 863 980 223.

Bestuur

Het bestuur van de BMB is driekoppig: voorzitter Tim Appels, secretaris John Schellen en penningmeester Jeroen Veldboer. Extra bestuurszetels zijn, hoewel niet noodzakelijk, alsnog vacant.

Alle bestuursleden hebben een onbezoldigde functie. Er wordt gestreefd naar zo min mogelijk bestuurskosten. Ook onkostenvergoedingen worden zo marginaal mogelijk gerealiseerd en bij voorkeur zelfs voorkomen. Wij conformeren ons daarbij aan de ANBI-uitgangspunten welke door de belastingdienst zijn beschreven.

Lidmaatschap

Onze leden en vrijwilligers zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde ideaal. We zorgen voor een veilige, creatieve en prettige vrijwilligersomgeving.


Ontdek wie we zijn in onze fotogalerij. Bekijk onderstaande website. Volgt ons op Instagram. Word lid en bouw, klus, poets of rij mee met ons: Meld je aan via de contactpagina!

Achtergrond en ontstaan van onze bus(sen)

Momenteel bezitten wij 1 museum bus, namelijk de 770, van origine de 9314. Nu een 'BBA' maar ooit een DVM. Omtrent achtergrond en historie van ons wagenpark en algemene informatie over het bussen/OV kijk dan ook eens op deze site:


MUSEUMBUS 770